شرکت آجیل و خشکبار عارف جهت گسترش فعالیت های بین المللی خود و صادرات محصولات به کشورهای همسایه در نمایشگاه کشور ترکمنستان که در اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد شرکت خواهد کرد.